Thống Nhất đồng hành trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Đại Đoàn Kết”

Sáng ngày 29/9/2022 Công ty CP DV và TM Thống Nhất cùng với Hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang đã có mặt tại hộ gia đình bà Phạm Thị Vóc, có địa chỉ tại: Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang để trao tặng tiền hỗ trợ xây dưng nhà “Đại Đoàn Kết”.

Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đơn vị doanh nghiệp dành cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần “??̛?̛?? ???̂?, ??̛?̛?? ?́?”, “??́ ??̀?? đ?̀? ??́ ??́??” của cộng đồng nhằm động viên, giúp đỡ các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao tặng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *