Liên hệ

THÔNG TIN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC

NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN BẮC

 1. NPP Tuấn Anh – Thành Phố – Bắc Giang
 2. NPP Tuấn Anh – Huyện Lục Nam – Bắc Giang
 3. NPP Chiến Thắng – Huyện Lục Ngạn – Bắc Giang
 4. NPP Lộc Sơn – Huyện Sơn Động – Bắc Giang
 5. NPP Tuấn Nguyệt – Huyện Việt Yên – Bắc Giang
 6. NPP Luận Thảo – Huyện Yên Dũng – Bắc Giang
 7. NPP Đoàn Nhung – Huyện Hiệp Hòa – Tân Yên – Bắc Giang
 8. NPP Khải Thảo – Huyện Yên Thế – Bắc Giang

NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN TRUNG

 1. NPP Nam Phúc Thịnh – Thành phố Vinh – Nghệ An
 2. NPP Đức Long – Huyện Nam Đàn – Nghệ An
 3. NPP Bình An – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 4. NPP Hùng Linh – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
 5. NPP Tài An – Huyện Thanh Chương – Nghệ An
 6. NPP Trung Lan – Huyện Đô Lương – Nghệ An
 7. NPP Ngọc Đạo – Huyện Anh Sơn – Nghệ An
 8. NPP Mai Hương – Huyện Tân Kỳ – Nghệ An
 9. NPP Hoài Anh – Huyện Con Cuông – Nghệ An
 10. NPP Cường Vinh – Huyện Quỳ Hợp – Nghệ An
 11. NPP Khải Tài – Huyện Quế Phong – Nghệ An
 12. NPP HMC – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 13. NPP Nguyễn Kim – Huyện Diễn Châu – Nghệ An
 14. NPP Phúc Long Giang – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An
 15. NPP Thế Giới Cửa – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 16. NPP Trường Lực – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 17. NPP Dũng Lâm – Thị Xã Thái Hòa – Nghệ An

NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN NAM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI