Hoạt động phòng chống dịch corona

Danh mục bài viết

Hoạt động phòng chống dịch corona

Những ngày đầu làm việc, ngoài việc thực hiện và triển khai hoạt động sản xuất đầu năm, toàn bộ công ty tích cực trong công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona

Từ ngày đầu, Giám đốc công ty đã cho triển khai đồng loạt các hoạt động chống dịch, từ việc phát tài liệu về căn bệnh, treo các băng rôn, tờ rơi về các biện pháp chống dịch.

Tất cả nhân viên khi đi làm đều phải đeo khẩu trang, có hiện tượng sốt, ho phải thực hiện cách ly tại nhà. Đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ “ chống dịch như chống giặc”

Mỗi ngày, công ty sẽ tiến hành phát khẩu trang một lần đối với khối sản xuất, còn khối văn phòng sẽ đặt khẩu trang tại văn phòng, khách hàng và nhân viên sẽ lấy để sử dụng.

Từ cổng công ty, đã cho treo một băng rôn về các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe trong thời điểm hiện tại

Toàn thể công ty thực hiện theo tinh thần ” chống dịch như chống giặc”, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, yên tâm sản xuất